Tecknare

I utställningen medverkar tre serietecknare från Sverige och Finland: Pelle Forshed, Kaisa Leka och Mikael Sol.

  • Forsheds verk från boken De anhöriga ger en bild från vårdarens perspektiv.
  • Lekas bidrag från Jaloittelua (Motion) är en personlig och lustig berättelse om en vardag med benproteser.
  • Till sist ger Sol, från boken Psykiskt sjuk, en skildring av att bli inskriven på psykakuten.